Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn về điều chỉnh kế hoạch dạy học để phòng dịch COVID-19

Các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ảnh minh họa: Dương Bình
Các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ảnh minh họa: Dương Bình
Các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ảnh minh họa: Dương Bình
Lên top