Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Các địa phương tùy tình hình diễn biến dịch bệnh để cho học sinh nghỉ học,  hoặc điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp. Ảnh: Sơn Tùng
Các địa phương tùy tình hình diễn biến dịch bệnh để cho học sinh nghỉ học, hoặc điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp. Ảnh: Sơn Tùng
Các địa phương tùy tình hình diễn biến dịch bệnh để cho học sinh nghỉ học, hoặc điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top