Bộ GDĐT ban hành thông tư “siết” lạm thu đầu năm

Thư kêu gọi vận động, tài trợ của một trường tiểu học ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận đầu năm học 2018-2019.
Thư kêu gọi vận động, tài trợ của một trường tiểu học ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận đầu năm học 2018-2019.
Thư kêu gọi vận động, tài trợ của một trường tiểu học ở Hải Phòng gây xôn xao dư luận đầu năm học 2018-2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top