Bộ Công an trực tiếp khám nhà 3 giáo viên nâng điểm thi ở Hòa Bình

Đến hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Đến hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Đến hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình.
Lên top