Bỏ biên chế trong giáo dục: Tiêu chí nào là thước đo năng lực giáo viên?

PGS.TS Chu Cẩm Thơ băn khoăn những tiêu chí nào sẽ tạo động lực, là thước đo năng lực cho các nhà giáo (Ảnh: NVCC)
PGS.TS Chu Cẩm Thơ băn khoăn những tiêu chí nào sẽ tạo động lực, là thước đo năng lực cho các nhà giáo (Ảnh: NVCC)
PGS.TS Chu Cẩm Thơ băn khoăn những tiêu chí nào sẽ tạo động lực, là thước đo năng lực cho các nhà giáo (Ảnh: NVCC)
Lên top