Bỏ biên chế giảng viên, tăng cơ hội giữ chân người giỏi

Đề xuất người làm việc trong các trường ĐH được điều chỉnh theo Bộ Luật Lao động, không theo Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức như hiện nay đang nhận được sự quan tâm. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Đề xuất người làm việc trong các trường ĐH được điều chỉnh theo Bộ Luật Lao động, không theo Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức như hiện nay đang nhận được sự quan tâm. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)
Đề xuất người làm việc trong các trường ĐH được điều chỉnh theo Bộ Luật Lao động, không theo Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức như hiện nay đang nhận được sự quan tâm. (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM