Bộ ba Huy Hoàng là thủ khoa Đại học Bách Khoa TPHCM

Trần Công Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Huy Hoàng (ở giữa) và Trần Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải) với 29.5 điểm, là thủ khoa Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020. Ảnh:Thy Huyền
Trần Công Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Huy Hoàng (ở giữa) và Trần Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải) với 29.5 điểm, là thủ khoa Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020. Ảnh:Thy Huyền
Trần Công Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Huy Hoàng (ở giữa) và Trần Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải) với 29.5 điểm, là thủ khoa Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020. Ảnh:Thy Huyền
Lên top