Bình Phước: 150 học sinh lớp 10 chưa nhập học, giao cho 2 trường tuyển sinh

Bình Phước: 150 học sinh lớp 10 chưa nhập học giao cho 2 trường tuyển sinh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước: 150 học sinh lớp 10 chưa nhập học giao cho 2 trường tuyển sinh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước: 150 học sinh lớp 10 chưa nhập học giao cho 2 trường tuyển sinh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top