Bình Dương: Học sinh tăng chóng mặt, trường lớp không mở kịp