Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

Bình Dương dời ngày khai giảng đến 15.9 và dạy - học bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương dời ngày khai giảng đến 15.9 và dạy - học bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương dời ngày khai giảng đến 15.9 và dạy - học bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Bình
Lên top