Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bình Định có 55 em bị trượt tốt nghiệp vì điểm liệt

Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%. Ảnh: N.T
Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%. Ảnh: N.T
Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%. Ảnh: N.T
Lên top