Bình Định có 55 em bị trượt tốt nghiệp vì điểm liệt

Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%. Ảnh: N.T
Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%. Ảnh: N.T
Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top