Biến động điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội 3 năm gần đây

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top