Biến động điểm chuẩn Đại học Bách khoa sau 2 ngày lọc ảo: Cao nhất 27,5 điểm

Dự kiến khoảng 22h ngày 8.8, Trường Đại học Bách khoa sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019.
Dự kiến khoảng 22h ngày 8.8, Trường Đại học Bách khoa sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019.
Dự kiến khoảng 22h ngày 8.8, Trường Đại học Bách khoa sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top