Biến động điểm chuẩn của các trường đại học sau 2 ngày lọc ảo

Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 trước 17h ngày 16.9. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 trước 17h ngày 16.9. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 trước 17h ngày 16.9. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top