Biến động điểm chuẩn 2019: Trường công an mất ngôi đầu, Bách khoa vượt Y Dược

Năm 2019, điểm chuẩn của một số trường công an giảm mạnh so với năm 2018. Ảnh minh họa: M. H
Năm 2019, điểm chuẩn của một số trường công an giảm mạnh so với năm 2018. Ảnh minh họa: M. H
Năm 2019, điểm chuẩn của một số trường công an giảm mạnh so với năm 2018. Ảnh minh họa: M. H
Lên top