Biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

Thi vào lớp 10 được xem căng thẳng hơn cả thi đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi vào lớp 10 được xem căng thẳng hơn cả thi đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi vào lớp 10 được xem căng thẳng hơn cả thi đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top