Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống

Câu chuyện về em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Câu chuyện về em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Câu chuyện về em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Lên top