Bị “tố” sẵn sàng cho học sinh nghỉ học, Trường Lương Thế Vinh có làm đúng luật?

Phụ huynh tố Trường Lương Thế Vinh lúc nào cũng sẵn sàng cho nghỉ học. Ảnh: LTV
Phụ huynh tố Trường Lương Thế Vinh lúc nào cũng sẵn sàng cho nghỉ học. Ảnh: LTV
Phụ huynh tố Trường Lương Thế Vinh lúc nào cũng sẵn sàng cho nghỉ học. Ảnh: LTV
Lên top