Bí thư Hòa Bình: Không bổ nhiệm, đề bạt cán bộ có con được nâng điểm

Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
Lên top