Bí thư Hà Nội: Không để xảy ra tiêu cực khi xét tuyển F0, F1, F2 vào lớp 10

Bí thư Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tiêu cực trong thi lớp 10.
Bí thư Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tiêu cực trong thi lớp 10.
Bí thư Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tiêu cực trong thi lớp 10.
Lên top