Bị sử dụng ý tưởng cải tiến chữ viết không xin phép, PGS Bùi Hiền lên tiếng

PGS Bùi Hiền cho biết những người làm phần mềm chuyển đổi dựa trên ý tưởng cải tiến chữ viết của ông, nhưng chưa xin phép ông.
PGS Bùi Hiền cho biết những người làm phần mềm chuyển đổi dựa trên ý tưởng cải tiến chữ viết của ông, nhưng chưa xin phép ông.
PGS Bùi Hiền cho biết những người làm phần mềm chuyển đổi dựa trên ý tưởng cải tiến chữ viết của ông, nhưng chưa xin phép ông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top