Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Năm 2019, vẫn có trường sư phạm không tuyển đủ chỉ tiêu và dùng cách nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2019, vẫn có trường sư phạm không tuyển đủ chỉ tiêu và dùng cách nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2019, vẫn có trường sư phạm không tuyển đủ chỉ tiêu và dùng cách nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top