Bi hài chuyện vào lớp 1: Con khóc thét, bố mẹ “gọi công an”

Trẻ vào lớp 1 "sốc" khi thay đổi môi trường học tập (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Trẻ vào lớp 1 "sốc" khi thay đổi môi trường học tập (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)