Bệnh viện Đà Nẵng nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19

Bệnh viện Đà Nẵng nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Ảnh: Thanh Hải
Bệnh viện Đà Nẵng nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Ảnh: Thanh Hải
Bệnh viện Đà Nẵng nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Ảnh: Thanh Hải
Lên top