Bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Anh Thư
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Anh Thư
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Anh Thư
Lên top