Bất thường trong đào tạo, tuyển sinh tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trong nhiều năm, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu và năng lực đào tạo của nhà trường.
Trong nhiều năm, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu và năng lực đào tạo của nhà trường.
Trong nhiều năm, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu và năng lực đào tạo của nhà trường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top