Bất ngờ về việc điểm chuẩn thấp hơn điểm sàn của Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có điều chỉnh trong mức điểm sàn từ 600 xuống 550 điểm. Ảnh: ĐHNTT
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có điều chỉnh trong mức điểm sàn từ 600 xuống 550 điểm. Ảnh: ĐHNTT
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có điều chỉnh trong mức điểm sàn từ 600 xuống 550 điểm. Ảnh: ĐHNTT
Lên top