Bất ngờ tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của các trường Y - Dược

Tỉ lệ sinh viên có việc làm là tư liệu để thí sinh tham khảo và lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Ảnh mang tính minh hoạ: VLU
Tỉ lệ sinh viên có việc làm là tư liệu để thí sinh tham khảo và lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Ảnh mang tính minh hoạ: VLU
Tỉ lệ sinh viên có việc làm là tư liệu để thí sinh tham khảo và lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Ảnh mang tính minh hoạ: VLU
Lên top