Bất ngờ kết quả xếp hạng trường đại học Việt Nam lần đầu công bố

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng. Ảnh: VNU
Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng. Ảnh: VNU
Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng. Ảnh: VNU
Lên top