Bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng: Phải đuổi việc cô giáo