Bắt đầu rà soát hàng loạt bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La

Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GDĐT Mai Văn Trinh làm trưởng đoàn rà soát điểm thi tại Sơn La.
Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GDĐT Mai Văn Trinh làm trưởng đoàn rà soát điểm thi tại Sơn La.