Bắt đầu lọc ảo để xác định điểm chuẩn đại học năm 2019

Tối 8.8 đến trước 17h ngày 9.8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2019.
Tối 8.8 đến trước 17h ngày 9.8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2019.
Tối 8.8 đến trước 17h ngày 9.8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top