Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Bao nhiêu đam mê tôi đổ vào toán học”

Giáo sư Lê Tự Quốc Thắng. Ảnh: Tâm Trương
Giáo sư Lê Tự Quốc Thắng. Ảnh: Tâm Trương