Bạo lực học đường, dâm ô trẻ em: Có tác động từ game, phim ảnh

Các em học sinh được võ sư Trần Trung Sơn - HLV Quốc gia Muay Thái chia sẻ kỹ năng giúp học sinh phòng vệ trước những tình huống xâm hại tình dục.
Các em học sinh được võ sư Trần Trung Sơn - HLV Quốc gia Muay Thái chia sẻ kỹ năng giúp học sinh phòng vệ trước những tình huống xâm hại tình dục.
Các em học sinh được võ sư Trần Trung Sơn - HLV Quốc gia Muay Thái chia sẻ kỹ năng giúp học sinh phòng vệ trước những tình huống xâm hại tình dục.
Lên top