Bạo hành trẻ em: Giải tán cơ sở mầm non Mầm Xanh

Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo giải tán cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh: VTC
Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo giải tán cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh: VTC
Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo giải tán cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh: VTC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM