Bao giờ thí sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời?

Theo quy định của Bộ GDĐT, chậm nhất ngày 2.8.2021, thí sinh nhận Giấy chứng nhật tốt nghiệp tạm thời.
Theo quy định của Bộ GDĐT, chậm nhất ngày 2.8.2021, thí sinh nhận Giấy chứng nhật tốt nghiệp tạm thời.
Theo quy định của Bộ GDĐT, chậm nhất ngày 2.8.2021, thí sinh nhận Giấy chứng nhật tốt nghiệp tạm thời.
Lên top