Bao giờ ngành sư phạm tuyển được thí sinh ưu tú nhất?

Từ năm 2018 sẽ đào tạo sư phạm theo đặt hàng, phấn đấu tuyển được người ưu tú nhất vào ngành. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ năm 2018 sẽ đào tạo sư phạm theo đặt hàng, phấn đấu tuyển được người ưu tú nhất vào ngành. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ năm 2018 sẽ đào tạo sư phạm theo đặt hàng, phấn đấu tuyển được người ưu tú nhất vào ngành. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top