Bao giờ học sinh THPT tại Hà Nội được đi học trở lại?

Học sinh lớp 9 ở một số "vùng xanh" của Hà Nội đã được trở lại trường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh lớp 9 ở một số "vùng xanh" của Hà Nội đã được trở lại trường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh lớp 9 ở một số "vùng xanh" của Hà Nội đã được trở lại trường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top