Bao giờ có điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội?

Điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội sẽ được công bố trong một vài ngày tới. Ảnh: HN
Điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội sẽ được công bố trong một vài ngày tới. Ảnh: HN
Điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội sẽ được công bố trong một vài ngày tới. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top