Báo động tình trạng “Tây balo” tràn qua Châu Á làm giáo viên dạy tiếng Anh

Giáo viên không đạt chuẩn ảnh hưởng đến cách phát âm, âm sắc, khả năng hình thành câu và thậm chí cả sự hứng thú của học sinh. Ảnh: Jeremy Wilson
Giáo viên không đạt chuẩn ảnh hưởng đến cách phát âm, âm sắc, khả năng hình thành câu và thậm chí cả sự hứng thú của học sinh. Ảnh: Jeremy Wilson
Giáo viên không đạt chuẩn ảnh hưởng đến cách phát âm, âm sắc, khả năng hình thành câu và thậm chí cả sự hứng thú của học sinh. Ảnh: Jeremy Wilson

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top