Bảng xếp hạng đại học: Phản cảm, không đáng tin cậy?

Bảng xếp hạng đại học đã gây ra nhiều tranh cãi.
Bảng xếp hạng đại học đã gây ra nhiều tranh cãi.