Bảng lương mới của giáo viên tiểu học theo vị trí việc làm sẽ như thế nào?

Lương giáo viên tiểu học công lập dự kiến có hệ số cao nhất là 6,78. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lương giáo viên tiểu học công lập dự kiến có hệ số cao nhất là 6,78. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lương giáo viên tiểu học công lập dự kiến có hệ số cao nhất là 6,78. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top