Bảng lương mới của giáo viên tiểu học: Cao nhất gần 11 triệu đồng/tháng

Lương giáo viên tiểu học sẽ được trả tương đương với 4 hạng: hạng I, II, III, IV. Ảnh: Hải Nguyễn
Lương giáo viên tiểu học sẽ được trả tương đương với 4 hạng: hạng I, II, III, IV. Ảnh: Hải Nguyễn
Lương giáo viên tiểu học sẽ được trả tương đương với 4 hạng: hạng I, II, III, IV. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top