Băn khoăn về thi trung học phổ thông quốc gia trên máy tính

Lộ trình triển khai giai đoạn 2021-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thí điểm thi trên máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lộ trình triển khai giai đoạn 2021-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thí điểm thi trên máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lộ trình triển khai giai đoạn 2021-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thí điểm thi trên máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top