Bài thi Tiếng Anh vào lớp 10 phản ánh đúng tinh thần tinh giản kiến thức

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 12.6 Ảnh: Huyên Nguyễn
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 12.6 Ảnh: Huyên Nguyễn
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 12.6 Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top