Bài kiểm tra tư duy của Trường ĐH Bách Khoa: Nhiều câu hỏi ứng dụng thực tế

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang- Tạ Quang
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang- Tạ Quang
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang- Tạ Quang
Lên top