Bài giảng trên truyền hình quá nhanh, học sinh lớp 1 khó theo kịp

Học sinh lớp 1 học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Học sinh lớp 1 học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Học sinh lớp 1 học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Lên top