Bài giảng đạo đức gần 3 triệu lượt xem của cô giáo 87 tuổi

Dù đã 87 tuổi nhưng cô giáo Đàm Lê Đức vẫn đứng lớp giảng dạy về đức dục và trí dục. Ảnh: NV
Dù đã 87 tuổi nhưng cô giáo Đàm Lê Đức vẫn đứng lớp giảng dạy về đức dục và trí dục. Ảnh: NV
Dù đã 87 tuổi nhưng cô giáo Đàm Lê Đức vẫn đứng lớp giảng dạy về đức dục và trí dục. Ảnh: NV