Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ 10.8

Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ 10.8. Ảnh: Hà Phương
Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ 10.8. Ảnh: Hà Phương
Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ 10.8. Ảnh: Hà Phương
Lên top