Bạc Liêu: 4 năm liền tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lọt top 10 cả nước

Năm học 2019 -2020, giáo dục Bạc Liêu đạt rất nhiều thành tích. Ảnh Nhật Hồ
Năm học 2019 -2020, giáo dục Bạc Liêu đạt rất nhiều thành tích. Ảnh Nhật Hồ
Năm học 2019 -2020, giáo dục Bạc Liêu đạt rất nhiều thành tích. Ảnh Nhật Hồ
Lên top